Người chiến thắng giải Jackpot Mega sẽ CHỈ nhận được 80% số tiền Jackpot,
20% số tiền Jackpot sẽ trở thành Số tiền Jackpot
khởi điểm tiếp theo trong Avatabet