MARKSIX

SIÊU HOÀN TRẢ TIỀN MẶT

4D là một loại hình xổ số phổ biến yêu cầu bạn chọn bốn chữ số trong một bộ số, từ 0000 đến 9999. Mỗi lần quay thưởng thường có 23 chữ số trúng thưởng. Bạn sẽ giành được giải thưởng nếu khớp thành công các con số của mình với kết quả mở thưởng. Có Cơ Hội Trúng Lớn Với Xổ Số 4D UW88 Malaysia!

Bắt đầu chơi

CHINA LOTTERY

SIÊU HOÀN TRẢ TIỀN MẶT

4D là một loại hình xổ số phổ biến yêu cầu bạn chọn bốn chữ số trong một bộ số, từ 0000 đến 9999. Mỗi lần quay thưởng thường có 23 chữ số trúng thưởng. Bạn sẽ giành được giải thưởng nếu khớp thành công các con số của mình với kết quả mở thưởng. Có Cơ Hội Trúng Lớn Với Xổ Số 4D UW88 Malaysia!

Bắt đầu chơi

4D SG & MY

SIÊU HOÀN TRẢ TIỀN MẶT

4D là một loại hình xổ số phổ biến yêu cầu bạn chọn bốn chữ số trong một bộ số, từ 0000 đến 9999. Mỗi lần quay thưởng thường có 23 chữ số trúng thưởng. Bạn sẽ giành được giải thưởng nếu khớp thành công các con số của mình với kết quả mở thưởng. Có Cơ Hội Trúng Lớn Với Xổ Số 4D UW88 Malaysia!

Bắt đầu chơi

KENO

SIÊU HOÀN TRẢ TIỀN MẶT

4D là một loại hình xổ số phổ biến yêu cầu bạn chọn bốn chữ số trong một bộ số, từ 0000 đến 9999. Mỗi lần quay thưởng thường có 23 chữ số trúng thưởng. Bạn sẽ giành được giải thưởng nếu khớp thành công các con số của mình với kết quả mở thưởng. Có Cơ Hội Trúng Lớn Với Xổ Số 4D UW88 Malaysia!

Bắt đầu chơi
  • MARKSIX

  • CHINA
    LOTTERY

  • 4D
    SG & MY

  • KENO

LOTTERY

Magnum / Toto / Damacai / Singapore / Sabah / Sarawak Payout
Prizes B S 4A A ABC 5D 6D 2D 3D
1st Prize 3,400 4,800 8,000 840 280 18,000 120,000 60 840
2nd Prize 1,200 2,400 280 6,000 3,600 60 840
3rd Prize 600 1,200 280 3,600 360 60 840
4th Prize 600 36 6 84
5th Prize 24 5 6 84
6th Prize 6
Starter Prizes 25 20 280
Consolation 80 3 36
Perdana Lotto / Lucky / Good4d / New Win 4d Payout
Prizes B S SA SB SC SD SE 5D 6D 2D 3D
1st Prize 2,625 3,675 6,300 0 0 63 693
2nd Prize 1,050 2,100 6,300 0 0 63 693
3rd Prize 525 1,050 6,300 0 0 63 693
4th Prize 0 0 6 69
5th Prize 0 0 6 69
Special ABC 210 0 0 21 221
Consolation AE 63 630 3 0
magnum
2021-03-02
4669
7359
7246
6258
6079
6445
9030
7299
0895
4818
4557
8512
5081
5124
9545
5161
4486
4721
9344
6155
6588
5176
8454
pmp
2021-03-02
6742
3843
1092
0667
8948
4582
5828
8365
5095
2788
4545
8343
1505
4948
6026
5886
4627
4946
1466
9302
7862
4979
2933
toto
2021-03-02
2520
6858
7648
8830
3990
6095
7847
2980
9980
3184
7612
2965
2424
4441
1525
7347
3648
0680
5577
5942
8901
5595
7904
singapore
2021-03-02
6610
1072
3741
9580
3321
6795
0590
3635
2266
5717
3711
0101
5767
6907
9480
4888
9359
1447
8004
7054
8992
9793
5074
sabah
2021-03-02
9944
2703
6210
9148
2806
5690
6419
0493
6745
4527
3007
0344
0703
9264
6732
6888
0237
0478
3613
4770
1236
4936
7490
sandaken
2021-03-02
8730
1863
7689
3622
2293
9764
6556
7022
3864
8942
9515
6359
5988
6088
8645
0460
7910
0770
6566
4917
0263
6182
4865
sarawak
2021-03-02
6520
2804
5292
0553
4874
2664
0597
6280
1456
1969
0376
5444
7851
5382
0417
2113
6910
2698
3063
1695
4745
2803
3752
good4d
2021-03-02
8228
7848
6416
7987
8674
5950
5740
8544
0952
1060
6659
8511
8902
9612
9536
7729
2733
7932
2150
6914
3012
0289
3872
perdana
2021-03-02
5670
8218
1402
4063
0033
0529
4796
2177
3619
1688
4752
9841
0738
5388
0929
0350
7968
2986
2853
5132
6688
9220
9430
luckyhari-hari
2021-03-02
8876
0517
8346
0299
8114
6072
5874
1417
8433
1975
4726
1668
3698
0945
3001
1136
8620
3752
6771
2776
0772
6440
8038